Logo
Image

Velkommen til Iliosfestivalen 

Festivalen har fått sitt navn fra den greske solguden Ilios, og henspeiler på solas tilbakekomst til landsdelen. Festivalen er alltid lagt til helga uke 5, i den tida sola igjen skinner på Harstad. 

Ilios festival for ny musikk har i løpet av 24 år utviklet seg til å bli en av landets mest etablerte og større festivaler for ny kunst, med musikk som utgangspunkt og ankerfeste. I løpet av fire dager viser festivalen bredde og variasjon i dagens samtidsmusikk. Ny musikk kombinert med andre kunstformer møter publikum der de er, i etablerte og også utradisjonelle konsertarenaer. ILIOS festival for ny musikk tilhører Ny Musikk Harstad, som er en underavdeling i Ny Musikk. 

Brytningen mellom det blå vinterlyset og den nettopp tilbakevendte sola, gjør noe med en nordnorsk småby. Ilios tilstreber seg høy trivselsfaktor både blant publikum og artister, og festivalen har opplevd en stabil publikumstilstrømming.


Styret består av

Håvard Bertling (styreleder) 915 49 496

Hanne Johnsen Handå 976 37 862 

Rikke Gürgens 911 83 337

Hans Petter Vabog 922 34 547


Photo: Gunnar Holmstad

Programslipp i november 2017!

  • ILIOS åpner torsdag 1. februar kl. 18.00